Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Показать на карте

ХЭЛ ХИЙГЭЭД АЖ АХУЙН ХАРЬЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ТОВЧ ӨГҮҮЛЭЛТ

DOI 10.30792/2222-7547.2018.020-022

ХЭЛ ХИЙГЭЭД АЖ АХУЙН ХАРЬЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ТОВЧ ӨГҮҮЛЭЛТ

БҮРЭНБИЛИГ
Академия социальных наук Внутренней Монголии, Хух-Хото, КНР
15326037415@163.com

Аж ахуйн үйл ажилаагаа нь хэлийг хэрхэн нөлөөлөөх жич хэлний үйлдэл хэрэглээ нь аж ахуйг хэрхэн нөлөөлөх хоёр асуудал бол хэл ба аж ахуйн хөгжилтэд холбогдох хамаг үндсэн бөгөөд шийдвэрлэх чанартай хүчин зүйл мөн. Тус өгүүлэлд аж ахуйн үйл ажиллагаа хэлийг хэрхэн нөлөөлөх талд товч өгүүлэв.

TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND ECONOMICS

BURENBILIG
Academy of Social Sciences of Inner Mongolia, Huhhot, China

In the development of language and economics, two questions are of fundamental importance: how economic activity affects the language, and how language affects the economy. The author examines the impact of economic activity on language.