Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Показать на карте

«ЛУУ ИЧИХ» ДОМГИЙН АМАН СУРВАЛЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

DOI 10.30792/2222-7547.2018.102-107

«ЛУУ ИЧИХ» ДОМГИЙН АМАН СУРВАЛЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

ГАНБОЛД Батмөнх
Институт языка и литературы Академии наук Монголии, Улан-Батор, Монголия
batmunkh3377@gmail.com

Монголчууд лууг олон дүр хувилгаантай, биеийнхээ хэмжээг санаснаараа өөрчилж чаддаг, дэлхий ертөнцийн сүр хүчит олон амьтны шинжийг агуулсан хүчит амьтан гэдэг. Мөн луу өвөл ичдэг хэмээнэ. Бидний ажиглаж мэдсэнээр лууг худагт ичдэг хэмээн зарим нутагт одоог хүртэл хэлэлцсээр байна. Гэвч энэ нь чухам ямар учиртай болох, түүнийг ямар шинж тэмдгээр хэрхэн мэдэх, мэдвэл ямар зан үйл, хорио цээр байдаг, ингэж луу худагт ичсэнээр тухайн орон нутаг болоод уг нутгийн ард түмэн, мал амьтанд сайн, муу ямар бэлгэ шинж үзэгддэг зэрэг нь одоо тэр бүр тодорхойгүй байгаа бөгөөд эртнээс бидний үед уламжлан ирэхдээ ихэнх нутагт зөвхөн аман яриа, домгийн төдий болсон байдаг.

ANALYSIS OF FOLKTALES SOURSES ABOUT DRAGON HIBERNATION

GANBOLD Batmunkh
The Institute of Language and Literature of the Mongolian Academy of Sciences
Ulaanbaatar, Mongolia

Mongols believe that the dragon is a powerful creature, consisting of various characteristics of animals in the universe, and it can change the size of the body. In addition, they say that the dragon hibernates in winter. According to our observations, in some territories it is still said that the dragon hibernate in the well. However, we did not no now exactly about the situations such what kind of bad and good characteristics appear to the local area and local animal, livestock and people for hibernating the dragon in the well. There have any of prohibition and ceremony to know, what is the reason of that and how to know about it by what kind of symptom and it inherited to us only like as oral presentation and folktale in the most territories.