Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Показать на карте

ОЙРАД ЕРӨӨЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ ХЭВЛҮҮЛСЭН ОНОО АЛДАА

DOI 10.30792/2222-7547.2018.135-138

ОЙРАД ЕРӨӨЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ ХЭВЛҮҮЛСЭН ОНОО АЛДАА

МИРЕЛИХАН Надмидцэрэн
Университет Внутренней Монголии, Хух-Хото, КНР
273717053@qq.com

Тус өгүүлэлд, Шинжааны ойрад монголчуудын ерөөлийн цуглуулж хэвлүүлсэн түүхийг олсон амжилт ба оршисон асуудал гэх хоёр талд хуваан задлан шинжилж, шинжааны ойрад монголын ерөөлийн цуглуулга хэвлэлийн ажил нь хэдийгээр 20 дугаар зууны наяад оноос эхэлж, зохих амжилт олсон боловч, бичгийн соёлын уламжлалын аргаар ерөөлийг засан өөрчлөн хэвлүүлэх, тэмдэглэсэн газар орон болон ерөөлч, цуглуулагчтай холбогдох мэдээ занги дутуу ба зан үйлийн уламжлалаас салсан нүцгэн ерөөлийн текст хэвлүүлэх зэрэг асуудал оршсон байна гэж үзэв.

ON THE COLLECTION AND PUBLICATION OF THE BLESSINGS OF OIRATS

MIRELIKHAN Nadmidtseren
Inner Mongolia University, Hohhot, China

This article explores the history of collecting and studying the blessings of the Oirats of Xinziang. Work on the publication of the collection was started in the 1980s. Successes were achieved in studying the methodology of recording and publishing authentic texts.