Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Показать на карте

ӨВӨР МОНГОЛЫН ШИНЭ БАРГА ЗҮҮН ХОШУУНЫ СУУРЬ СУРГАН ХҮМҮҮЖИЛ ДЭХ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЗААН СУРГАЛТЫН ОДООХ БАЙДАЛЫН БАЙЦААЛТ

DOI 10.30792/2222-7547.2018.043-054

ӨВӨР МОНГОЛЫН ШИНЭ БАРГА ЗҮҮН ХОШУУНЫ СУУРЬ СУРГАН ХҮМҮҮЖИЛ ДЭХ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЗААН СУРГАЛТЫН ОДООХ БАЙДАЛЫН БАЙЦААЛТ

САРНАA, АЛИМАА
Академия социальных наук Внутренней Монголии, Хух-Хото, КНР
saran352@aliyun.com

THE MODERN STATE OF TEACHING OF THE MONGOLIAN LANGUAGE IN THE EASTERN NEW BARGUT KHOSHUN OF INNER MONGOLIA

SARNAA, ALIMAA
Academy of Social Sciences of Inner Mongolia, Huhhot, China